VODAFONE GROUP CEDEAR EACH REPR 1/1 OF ADRVODAFONE GROUP CEDEAR EACH REPR 1/1 OF ADRVODAFONE GROUP CEDEAR EACH REPR 1/1 OF ADR

VODAFONE GROUP CEDEAR EACH REPR 1/1 OF ADR

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne VOD

VODAFONE GROUP CEDEAR EACH REPR 1/1 OF ADR przegląd dywidend

Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 436.98 ARS. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 4.88%.