LOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SALOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SALOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SA

LOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne LOMA

Kluczowe fakty

O

Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA jest firmą produkującą cement. Spółka działa w następujących segmentach: Cement, Cement murarski i wapno, Beton, Kolej, Kruszywa i Pozostałe. Segment Cement, Cement murarski i wapno obejmuje pozyskiwanie surowców z kamieniołomów. Segment Beton obejmuje produkcję i sprzedaż betonu. Segment Kolej świadczy usługi transportu kolejowego. Segment Kruszywa oferuje kruszywa granitowe. Segment Pozostałe obejmuje przychody operacyjne z działalności związanej z przetwarzaniem i recyklingiem odpadów przemysłowych przeznaczonych do wykorzystania jako paliwo lub surowiec i inne. Spółka została założona przez Alfredo Fortabat 10 maja 1926 roku i ma siedzibę w Buenos Aires w Argentynie.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

LOMA nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy