CIA INTRODUCTORA

INTR BYMA
INTR
CIA INTRODUCTORA BYMA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

INTR financial statements

Podsumowanie finansowe CIA INTRODUCTORA wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa INTR wynosi 2.895B.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne