CRESUD SACIFYA CRES

CRES BYMA
CRES
CRESUD SACIFYA BYMA
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Ocena analityka

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Przemysł przetwórczy
Branża: Towary rolne/Młynarstwo
Cresud SA zajmuje się produkcją podstawowych towarów rolnych. Działa w segmentach Działalność Rolnicza oraz Nieruchomości Miejskie i Inwestycje. Segment Działalność rolnicza obejmuje przekształcanie i sprzedaż gruntów, produkcję rolniczą, pozostałe segmenty, takie jak ubój i przetwórstwo mięsa w chłodniach, działalność maklerską, a także wydatki korporacyjne związane z działalnością rolniczą. Segment Nieruchomości Miejskie i Inwestycje składa się z Centrum Operacyjnego w Argentynie, w skład którego wchodzą centra handlowe, biura, sprzedaż i rozwój, hotele, działalność międzynarodową, działalność rozrywkową i korporacyjną oraz Centrum Operacyjnego w Izraelu, w skład którego wchodzą nieruchomości, supermarkety, telekomunikacja, ubezpieczenia inne rodzaje działalności oraz działalność spółek holdingowych. Firma została założona 31 grudnia 1936 roku, a jej główna siedziba mieści się w Buenos Aires w Argentynie.