BBVA BANCO FRANCES
BBAR BYMA

BBAR
BBVA BANCO FRANCES BYMA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BBAR financial statements

Aktualna sytuacja finansowa BBVA BANCO FRANCES

Aktywa ogółem spółki BBAR za Q2 21 wynoszą 864.39B, czyli 16.50% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 17.04% w Q2 21 do 728.06B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję