Arab Banking CorporationArab Banking CorporationArab Banking Corporation

Arab Banking Corporation

Dane fundamentalne ABC

Sprawozdania finansowe Arab Banking Corporation, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód ABC za ostatni kwartał wynosi 933.00 M USD i jest o 2.19% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q4 23 to 52.00 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM