NEXT SCIENCE LIMITEDNEXT SCIENCE LIMITEDNEXT SCIENCE LIMITED

NEXT SCIENCE LIMITED

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne NXS

NEXT SCIENCE LIMITED zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy NXS za ostatnie półrocze wynosi -0.03 AUD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił -0.04 AUD, co stanowi 19.23% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 17.77 M AUD pomimo szacowanej kwoty 17.77 M AUD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym półroczu wynosi -0.02 AUD, a przychody mają osiągnąć 24.19 M AUD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy NXS i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka