MICROBA LIFE SCIENCES LIMITED MAP

MAPASX
MAP
MICROBA LIFE SCIENCES LIMITEDASX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Health Technology
Branża: Biotechnology
Mapfre SA to hiszpańska spółka działająca w sektorze ubezpieczeniowym. Spółka operuje w ramach czterech sektorów: Ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe na życie, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia od wypadków losowych, ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, itd.), Wsparcie (głównie usługi i produkty związane z pomocą drogową, w tym ubezpieczenia turystyczne), Reasekuracja (usługi związane z ubezpieczaniami pośrednimi), Ryzyka Globalne (głównie usługi przeznaczone dla klientów biznesowych, w tym ubezpieczenia specjalistyczne, usługi związane z zarządzaniem ryzykiem, kontrole i audyty). Spółka zajmuje się także zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, oferuje indywidualne plany emerytalne oraz szereg usług z zakresu opieki zdrowotnej na terenie Hiszpanii. Spółka działa na terenie Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Spółka posiada udziały większościowe w Grupie Mapfre.