THE A2 MILK COMPANY LIMITEDTHE A2 MILK COMPANY LIMITEDTHE A2 MILK COMPANY LIMITED

THE A2 MILK COMPANY LIMITED

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne A2M

THE A2 MILK COMPANY LIMITED zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy A2M za ostatnie półrocze wynosi 0.11 AUD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 0.09 AUD, co stanowi 15.40% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 752.48 M AUD pomimo szacowanej kwoty 729.54 M AUD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym półroczu wynosi 0.11 AUD, a przychody mają osiągnąć 816.32 M AUD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy A2M i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka