Klasyfikacja ETF: Kategorie, Obszary skupienia i Specjalizacje


Klasyfikacja funduszy ETF (funduszy notowanych na giełdzie) to sposób organizacji tych funduszy w oparciu o różne cechy. Zazwyczaj klasyfikacja odbywa się na kilku poziomach: klasa aktywów, kategoria, obszar skupienia (zainteresowania) i specjalizacja. Przyjrzyjmy się każdemu z nich bardziej szczegółowo:

Klasy aktywów: Jest to najbardziej ogólny poziom określający rodzaj inwestycji, którymi fundusz inwestuje. Przykładowe klasy aktywów obejmują akcje, obligacje, nieruchomości i towary.

Kategoria: Na tym poziomie fundusze są podzielone na podgrupy w ramach swojej klasy aktywów. Na przykład w klasie aktywów „akcje” kategorie mogą obejmować sektory (technologia, opieka zdrowotna itp.), wielkość spółki (duża, średnia, mała) i styl (wzrost, wartość).

Cel: Na tym poziomie uwzględniane są bardziej wyspecjalizowane cechy. Jeżeli na przykład fundusz ETF inwestuje w akcje spółek technologicznych, jego uwaga może koncentrować się na określonych podsektorach, takich jak sztuczna inteligencja lub cyberbezpieczeństwo.

Specjalizacja: Jest to najbardziej szczegółowy poziom klasyfikacji. Fundusze z tej kategorii skupiają się zazwyczaj na bardzo wąskich i wyspecjalizowanych segmentach rynku. Na przykład ETF może inwestować wyłącznie w spółki zajmujące się rozwojem pojazdów elektrycznych.

Klasa aktywów

Kategoria

Obszar skupienia

Specjalizacja

Akcje

Sektor

Usługi komunikacyjne

Media i rozrywka

Interaktywne media i usługi

Ogólne

Dobra konsumpcyjne

Producenci samochodów

Hotele, restauracje i rozrywka

Hotele, kurorty i linie wycieczkowe

Kasyna i gaming

Handel szerokopasmowy

Ogólne

Podstawowe produkty konsumenckie

Żywność, napoje i tytoń

Ogólne

Surowce energetyczne

Sprzęt i usługi energetyczne

MLP

Sprzęt i usługi związane z ropą i gazem
Poszukiwanie i produkcja ropy i gazu
Rafinacja i marketing ropy i gazu
Ropa naftowa, gaz i paliwa eksploatacyjne

Ogólne

Finanse

Zarządzanie aktywami i banki depozytowe
Banki
Rynki kapitałowe
Zdywersyfikowane banki
Giełdy finansowe i dane
Serwisy finansowe
Ubezpieczenia
Kredyty REIT
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Banki regionalne
Usługi w zakresie transakcji i przetwarzania płatności
Ogólne finanse
Opieka zdrowotnaBiotechnologia
Sprzęt do opieki zdrowotnej
Sprzęt i usługi związane z opieką zdrowotną
Sprzęt i materiały do opieki zdrowotnej
Dostawcy i usługi w zakresie opieki zdrowotnej
Technologia opieki zdrowotnej
Narzędzia i usługi w zakresie nauk przyrodniczych
Farmacja, biotechnologia i nauki przyrodnicze
Farmaceutyki
Ogólne
Industrials
Przestrzeń kosmiczna i obrona
Pojazdy
Inżynieria budowlana
Linie pasażerskie
Transport naziemny pasażerów
Transport
Ogólne
Technologia informacyjnaOprogramowanie
Sprzęt do komunikacji
Usługi i infrastruktura internetowa
Półprzewodniki
Oprogramowanie
Oprogramowanie i usługi
Ogólne
MateriałyGórnicy miedzi
Zróżnicowane metale i górnictwo
Kopacze złota
Metale i górnictwo
Górnicy srebra
Producenci stali
Ogólne
NieruchomościPrzemysłowe REITy
Wyspecjalizowane REITy
REITy
Ogólne
NarzędziaNarzędzia elektryczne
Ogólne
Tematyka
5G
Rolnictwo
Wielkie technologie
Blockchain
Technologia ogólna
Ogólne tematy
Konopie indyjskie
Konsument
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Gospodarka cyfrowa
Środowisko
FinTech
Postęp genomiczny
Rynek mieszkaniowy
Infrastruktura
Internet
Niska zawartość węgla
Millenialsi
Mobilność
Zasoby naturalne
Energia nuklearna
Praca zdalna
Energia odnawialna
Robotyka
Robotyka i sztuczna inteligencja
Przestrzeń
Telekomunikacja
Drewno
Gry wideo i e-sport
Woda
Rozmiar i stylRozszerzony rynek

Wzrost

Wartość

Ogólne

Mikro kapitalizacja
Niska kapitalizacja
Średnia kapitalizacja
Duża kapitalizacja
Rynek jako całość
Wysoka stopa dywidendyWysoka stopa dywidendyOgólne
Fixed income
Ogólny, zabezpieczony aktywami

Ogólny

Wysoka wydajność

Stopień inwestycyjny

Szerokie terminy zapadalności

Płynny kurs

Średnioterminowy

Długoterminowy

Krótkoterminowy

Bardzo krótki termin

Szeroki rynek, ogólny
Korporacyjny, zabezpieczony aktywami
Kredyty korporacyjne, bankowe
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Korporacyjny, kabriolet
Korporacyjne, preferowane
Rząd, agencja
Rząd, szeroko zakrojony
Rząd, powiązany z inflacją
Rząd, władze lokalne/miejskie
Rząd, zabezpieczony hipoteką
Rząd, obca waluta
Rząd, departament skarbu
SurowceRolnictwoOgólny

Szerokie terminy zapadalności

Wydłużony termin

Miesiąc przedni

Średnioterminowy

Drabinowy

Zoptymalizowany

Posiadany fizycznie

Zmienny

Kakao
Kawa
Kukurydza
Bwełna
Ziarna
Chuda wieprzowina
Bydło
Żywy inwentarz
Softy
Olej sojowy
Soja
Cukier
Pszenica
OgólnyOgólny
Szeroki rynek bez rolnictwa
Surowce energetyczne
Szeroki rynek
Kredyty węglowe
Ropa
Energia, elektryczność
Benzyna
Olej opałowy
Gaz ziemny
Ropa naftowa
Metale przemysłoweAluminium
Ogólne
Miedź
Ołów
Nikiel
Cyna
Cynk
MetaleOgólne
Metale szlachetneOgólne
Złoto
Pallad
Platyna
Rod
Srebro
WalutaKoszyk

Zasady dla par walutowych:

Jedna waluta długa, druga krótka.

„Koszyk” dla koszyków walutowych.

Waluty oznaczone kodami ISO.

Przykłady:

Long Bitcoin, short USD

Long  USD, short  EUR

Long  koszyk G10, short  USD

Instrumenty pochodne

W gatunku

Pair
Alokacja aktywów
Alokacja aktywówData docelowa

Określony rok, przykłady:

2030

2045

Wynik docelowyAprecjacja kapitału
Dochód
Dochód i wzrost kapitału
Ryzyko doceloweAgresywne
Konserwatywne
Umiarkowane
Umiarkowanie a
AlternatywyStrategie funduszy hedgingowychGlobal macro
Zarządzane kontrakty futures
Parytet ryzyka
Premia za ryzyko
Long/short
Oparta na zdarzeniach
Long/short
Neutralny rynkowo
Arbitraż fuzyjny
Wiele strategiiAbsolutny zwrot
Wiele strategii
Narzędzia taktyczneSpready
Zmienność long/short
Inflacja
ZmiennośćS&P 500
S&P 500 mid-term
S&P 500 short-term
Podążające za  za trendami