Dlaczego funkcja Take Profit / Stop Loss jest anulowana, gdy próbuję zmodyfikować zlecenie?

Bitget anuluje zakresy, gdy cena zlecenia lub jego wielkość zostały zmodyfikowane. Po modyfikacji zlecenia konieczne jest ponowne ustawienie Take Profit / Stop Loss.