Próg rentowności

Punkty progowe (breakeven) to ceny instrumentów bazowych, przy których strategia ma zerowy zysk w momencie wygaśnięcia.