Współczynnik wygranych

Na wykresie profilu ryzyka znajdują się zielone segmenty, w których strategia kończy się z zyskiem, oraz czerwone segmenty, w których strategia kończy się ze stratą. Istnieją prawdopodobieństwa dla każdej strefy. Współczynnik wygranych to stosunek sumy prawdopodobieństw dla wszystkich segmentów zielonych do tej samej sumy dla segmentów czerwonych.