Maksymalna strata / Maksymalny zysk

Teoretycznie możliwe wartości maksymalnej straty i maksymalnego zysku strategii.

Maksymalny zysk i Maksymalna strata mogą przyjmować nieskończone wartości. Jest to oznaczone odpowiednio przez +∞ i -∞.