Stochastic Momentum Index (SMI)

The Stochastic Momentum Index (SMI) to ulepszona wersja zwykłego oscylatora stochastycznego, zaprojektowana jako bardziej niezawodny wskaźnik, który minimalizuje fałszywe wahania, mierząc odległość między bieżącą ceną zamknięcia a medianą przedziału cenowego high/low. Na TradingView wskaźnik pokazuje zarówno SMI, jak i obliczoną na jego podstawie EMA.

Wartości SMI zwykle mieszczą się w zakresie od +100 do -100, przy czym wartości dodatnie wskazują, że cena zamknięcia jest wyższa niż punkt środkowy zakresu high/low, natomiast wartości ujemne sygnalizują, że cena zamknięcia jest niższa niż punkt środkowy.

Podobnie jak oscylator stochastyczny, traderzy i analitycy używają SMI do identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania na rynku. Dodatkowo, w połączeniu ze wskaźnikami wolumenu, ujawnia on obecność znacznej presji kupna lub sprzedaży w momentum. Dodatkowo może być używany do analizy trendów, m.in wartościami powyżej 40 często interpretowanymi jako oznaki trendu zwyżkowego i wartościami poniżej -40 jako spadkowymi.

Obliczenia

Najpierw obliczamy najwyższą i najniższą wartość w oknie (zdefiniowaną przez wejście „%K Length” w ustawieniach wskaźnika). Odejmujemy ich średnią od bieżącego zamknięcia, aby uzyskać „relativeRange” (średni zakres)tych wartości:

highestLowestRange = highestHigh - lowestLow

relativeRange = close - (highestHigh + lowestLow) / 2

Następnie obliczamy wartość SMI, którą można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

smi = 200 * (emaEma(relativeRange, lengthD) / emaEma(highestLowestRange, lengthD))

Gdzie „lengthD” to wartość z wejścia „% D Length” w ustawieniach wskaźnika, a „emaEma” to wykładnicza średnia ruchoma wykładniczej średniej ruchomej (obie obliczone z tą samą długością):

emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)

Wejścia

Długość %K

Liczba słupków wstecznych (okienko), które mają być użyte do obliczenia najwyższego szytu (highest high) i najniższego dołka (lowest low). 10 jest wartością domyślną.

Długość %D

Liczba słupków wstecz (okienko), które mają być użyte do obliczenia SMI. 3 jest wartością domyślną.

Długość EMA

Określa liczbę słupków wstecz (okienko) używanych do obliczania EMA na podstawie SMI.

Ramy czasowe

Określa ramy czasowe, dla których obliczany jest wskaźnik. Ta opcja umożliwia obliczenie SMI na podstawie danych z innego przedziału czasowego, np. wyświetlanie SMI obliczonego na wykresie 1H na wykresie 5m.

Czekaj na zamknięcie przedziału czasowego

Określa zachowanie, gdy przedział czasowy wskaźnika jest wyższy niż przedział czasowy wykresu. Gdy zaznaczona jest opcja „Czekaj na zamknięcie przedziału czasowego”, wartości z wyższych przedziałów czasowych pojawiają się i są łączone na wykresie dopiero po zakończeniu wyższego przedziału czasowego.

Styl

SMI

Może przełączać widoczność SMI, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną cenę SMI. Można również wybrać kolor SMI, grubość i styl linii.

EMA oparta na SMI

Może przełączać widoczność EMA opartej na SMI, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą bieżącą wartość EMA. Może również wybrać kolor, grubość i styl linii.

Linia Wykupienia

Może przełączać widoczność linii wykupienia, a także widoczność linii ceny pokazującej jej wartość. Może również wybrać kolor, grubość i styl linii.

Linia Wyprzedaży

Może przełączać widoczność linii wyprzedaży, a także widoczność linii ceny pokazującej jej wartość. Może również wybrać kolor, grubość i styl linii.

Linia środkowa

Może przełączać widoczność środkowej linii oraz ustawiać granicę w skali 1-100 dla Górnego Pasma (domyślnie 70). Można również określić kolor, grubość i styl linii.

Tło Hlines

Przełącza widoczność koloru tła między granicami SMI. Może również zmienić sam kolor, a także krycie.

Wypełnienie Gradientowe Wykupienia

Przełącza widoczność koloru gradientu tła obszaru wykupienia (wyższy niż linia wykupienia 40). Może również zmienić sam kolor, a także krycie za pomocą pierwszego próbnika kolorów.

Wypełnienie Gradientowe Wyprzedaży

Przełącza widoczność koloru gradientu tła obszaru wyprzedaży (niższa niż linia wyprzedaży -40). Może również zmienić sam kolor, a także krycie za pomocą drugiego próbnika kolorów.

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które mają pozostać w wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.