Jak otwierać zlecenia w aplikacji mobilnej?

Zlecenia można otwierać przy włączonej i wyłączonej opcji trybu Natychmiastowe składanie zleceń. Aby przełączyć to ustawienie, dotknij trzech kropek w prawym dolnym rogu, otwórz okno dialogowe Ustawienia wykresu i wybierz zakładnkę Handel:

Jeśli tryb Natychmiastowe składanie zleceń jest włączony, zlecenia będą składane z pominięciem panelu zleceń, po dotknięciu przycisków Kup/Sprzedaj. Można je również włączyć w ustawieniach handlowych.

Menu kontekstowe nie jest obsługiwane w aplikacjach mobilnych, jednak możesz użyć przycisku Plus na skali cenowej do składania zleceń oczekujących.

Aby włączyć przycisk Plus, kliknij ikonę koła zębatego: 

Następnie wybierz poziom ceny na skali i dotknij przycisku Plus, aby wybrać rodzaj zlecenia z menu. Jeśli wybierzesz opcję Utwórz nowe zlecenie…, otworzy się panel zleceń.

W przypadku gdy tryb Natychmiastowego składania zleceń jest wyłączony, panel zleceń zostanie otwarty po dotknięciu przycisków Kup/Sprzedaj lub wybraniu oczekującego zamówienia za pomocą menu przycisku Plus.

Aby zmodyfikować zlecenie na wykresie, dotknij go, aby najpierw je wybrać, a następnie przeciągnij zlecenia: