White paper

White paper to szczegółowy dokument, który przedstawia koncepcję, technologię, cele i strategię wdrażania kryptowaluty lub projektu. Zagłębia się w wizję projektu, leżącą u podstaw technologię blockchain, tokenomikę, przypadki użycia, analizę rynku, krajobraz konkurencyjny i plan działania. Dokumenty white paper zapewniają potencjalnym inwestorom, programistom i interesariuszom dogłębne zrozumienie propozycji wartości projektu, aspektów technicznych i planów długoterminowych. Służą jako podstawowy dokument, który komunikuje cele projektu i służy jako punkt odniesienia do oceny jego wykonalności i potencjalnego wpływu.