Kontrakt

Termin odnosi się do unikalnego adresu inteligentnego kontraktu powiązanego z tokenem w określonym łańcuchu bloków. Inteligentne kontrakty to samorealizujące się umowy zakodowane w łańcuchu bloków, a adres kontraktu pozwala użytkownikom na interakcję i wykonywanie różnych funkcji za pomocą tokena, takich jak przesyłanie, stakowanie lub udział w zdecentralizowanych aplikacjach (dApps) zbudowanych na platformie blockchain.