Kategoria

Reprezentuje podstawowy przypadek użycia lub branżę, na której koncentruje się dany zasób kryptograficzny lub projekt. Zapewnia klasyfikację, która pomaga użytkownikom zrozumieć konkretny cel lub sektor, któremu ma służyć kryptowaluta lub projekt. Kategorie mogą na przykład obejmować platformy inteligentnych kontraktów, monety typu stablecoin, zdecentralizowane finanse (DeFi), gry, monety memowe lub NFT.