Miesiąc wygaśnięcia

Co to jest Miesiąc wygaśnięcia?< /p>

Miesiąc wygaśnięcia odnosi się do miesiąca kontraktu lub konkretnego miesiąca, w którym wygasa kontrakt futures. Każdy kontrakt futures jest powiązany z wyznaczonym miesiącem, w którym osiąga datę wygaśnięcia.

Kontrakty futures to standardowe instrumenty finansowe, które są przedmiotem obrotu na giełdach. Zazwyczaj są one dostępne przez szereg miesięcy do wygaśnięcia, co pozwala inwestorom wybrać kontrakty, które pasują do ich pożądanych ram czasowych handlu lub hedgingu.

Miesiąc w kontrakcie futures jest zwykle oznaczony kodem lub skrótem reprezentującym konkretny miesiąc w roku.

Traderzy muszą znać konkretne daty wygaśnięcia kontraktów, aby skutecznie zarządzać swoimi pozycjami i w razie potrzeby przechodzić do następnego odpowiedniego kontraktu.