Zakres dzienny

Co to jest „zakres dzienny"?

Termin zakres dzienny odnosi się do różnicy między najniższą a najwyższą ceną, po której instrument finansowy był przedmiotem obrotu podczas określonej sesji giełdowej. Reprezentuje zakres cen, w którym aktywa wahały się w ciągu dnia.

Dlaczego Zakres Dzienny jest ważny?

Ocena zmienności: Zakres dzienny zapewnia wgląd w poziom zmienności cen podczas sesji giełdowej. Szeroki zakres wskazuje na większą zmienność, co sugeruje większe ruchy cen i potencjalnie więcej możliwości handlowych.

Punkty Breakout  i Breakdown : Wybicia i Załamania mają miejsce, gdy cena porusza się odpowiednio powyżej poziomu oporu lub poniżej poziomu wsparcia. Traderzy monitorują zakres dzienny, aby zidentyfikować potencjalne punkty Breakout  i Breakdown. Jeśli cena wybije się z zakresu dziennego, może to oznaczać ruch zwyżkowy, podczas gdy załamanie sugeruje ruch niedźwiedzi. Z drugiej strony zakres dzienny może również wskazywać na konsolidację ceny, gdzie cena pozostaje w stosunkowo wąskim przedziale przez dłuższy czas.

Strategie handlowe: Traderzy wykorzystują zakres dzienny, aby określić odpowiednie poziomy do ustawiania zleceń stop-loss w celu ograniczenia potencjalnych strat i zleceń typu take-profit w celu zabezpieczenia zysków. Poziomy te są często umieszczane poza zakresem dziennym, aby uwzględnić wahania cen i zapewnić bufor przed szumami rynkowymi. Niektóre strategie handlowe, takie jak handel zakresami lub strategie średniego odwrócenia są specjalnie zaprojektowane, aby wykorzystać dzienny zakres. traderzy stosujący te strategie mają na celu kupowanie w pobliżu dolnego końca zakresu i sprzedaż w pobliżu górnego końca, spodziewając się, że cena wróci do średniej.