Poprzednie zamknięcie

Co to jest „Poprzednie zamknięcie”?

Termin poprzednie zamknięcie odnosi się do ceny, po której instrument finansowy zakończył sesję giełdową w poprzednim dniu sesyjnym. Przedstawia ostatnią cenę handlową przed zamknięciem rynku.

Dlaczego Poprzednie zamknięcie jest ważne?

Formacje cenowe: traderzy analizują formacje i trendy cenowe, aby podejmować świadome decyzje handlowe. Poprzednie zamknięcie jest niezbędnym punktem danych do identyfikacji formacji, takich jak luki (kiedy bieżąca cena otwarcia znacznie różni się od poprzedniego zamknięcia) lub formacje kontynuacji (gdy cena kontynuuje trend z poprzedniego zamknięcia). Te formacje zapewniają cenny wgląd w potencjalne ruchy cen.

Poziomy wsparcia i oporu: Poziomy wsparcia i oporu to znaczące poziomy cen, przy których akcje zwykle napotykają presję kupna lub sprzedaży. Poprzednie zamknięcie może działać jako poziom wsparcia lub oporu, ponieważ inwestorzy często obserwują zachowanie ceny wokół tego punktu. Jeśli akcje konsekwentnie nie poruszają się powyżej poprzedniego zamknięcia, może to oznaczać silny opór i odwrotnie, jeśli konsekwentnie znajduje wsparcie w pobliżu poprzedniego zamknięcia, może to sugerować poziom zainteresowania kupnem.

Ocena Zmienności: Zmienność mierzy stopień wahań cen instrumentu finansowego. Porównując aktualną cenę z poprzednim zamknięciem, traderzy mogą ocenić zmienność aktywów. Jeśli bieżąca cena znacznie różni się od poprzedniego zamknięcia, może to sugerować większą zmienność, co może stwarzać zarówno możliwości, jak i ryzyko dla traderów.