Beta

Co to jest “Beta”?

Beta to miara wrażliwości akcji lub portfela na zmiany na całym rynku. Określa ilościowo związek między ruchami cen konkretnego składnika aktywów, a szerszym rynkiem jako całością. Beta to miara statystyczna, która wskazuje zmienność lub systematyczne ryzyko inwestycji w stosunku do benchmarku, zazwyczaj indeksu takiego jak S&P 500.

Współczynnik beta jest obliczany poprzez regresję historycznych zwrotów z aktywów w stosunku do historycznych zwrotów indeksu referencyjnego. 

Oto, co oznaczają różne wartości beta:

  1. Beta = 1: Beta 1 wskazuje, że aktywa mają tendencję do poruszania się zgodnie z rynkiem. Jeśli rynek wzrośnie lub spadnie o określony procent, oczekuje się, że cena aktywów zmieni się w tym samym kierunku o podobny procent.
  2. Beta > 1: Beta większa niż 1 sugeruje, że aktywa są bardziej zmienne lub wrażliwe na zmiany rynkowe niż cały rynek. Jeśli rynek wzrośnie o określony procent, oczekuje się, że cena składnika aktywów wzrośnie o wyższy procent i odwrotnie.
  3. Beta < 1: Beta mniejsza niż 1 oznacza, że aktywa są mniej zmienne lub mniej wrażliwe na zmiany rynkowe w porównaniu z całym rynkiem. Jeśli rynek wzrośnie lub spadnie o określony procent, oczekuje się, że cena aktywów zmieni się w tym samym kierunku, ale o niższy procent.
  4. Beta = 0: Beta równa 0 wskazuje na brak korelacji między aktywami a rynkiem. Ruchy cen aktywów są niezależne od ruchów rynkowych.
  5. Ujemna beta: Ujemna beta oznacza, że cena aktywów ma tendencję do poruszania się w kierunku przeciwnym do rynku. Jeśli rynek idzie w górę, oczekuje się, że cena składnika aktywów spadnie i odwrotnie. Ujemna beta jest często kojarzona z aktywami, które wykazują cechy obronne lub antycykliczne.

Beta jest szeroko stosowana przez inwestorów, portfolio managerów i analityków jako narzędzie do oceny ryzyka. Zapewnia wgląd w zmienność aktywów w stosunku do rynku i pomaga inwestorom zrozumieć potencjalne ryzyko i zwroty związane z inwestycją. Aktywa o wyższych wartościach beta są ogólnie uważane za bardziej ryzykowne, ale mogą również oferować wyższe zwroty.