Wskaźniki

Platforma TradingView zapewnia szeroki zakres wskaźników zarówno do analizy technicznej, jak i fundamentalnej analizy danych rynkowych. Aby otworzyć menu wyboru wskaźników, kliknij przycisk Wskaźniki na górnym pasku narzędzi.

Zakładka Technicals zawiera wskaźniki do analizy technicznej. Są one podzielone na cztery podkategorie:

  • Wskaźniki
  • Strategie
  • Profile
  • Formacje

Więcej na temat wskaźników technicznych znajdziesz tutaj.

Zakładka Finanse zawiera wskaźniki przeznaczone do analizy fundamentalnej. Są one również podzielone na podkategorie:

  • Zestawienie dochodów
  • Bilans
  • Przepływ środków pieniężnych
  • Statystyki

Więcej informacji na temat podstawowych wskaźników można znaleźć tutaj.

Karta Skrypty społeczności zawiera wskaźniki utworzone za pomocą Pine Script przez innych użytkowników.

Zakładka Moje skrypty jest przeznaczona do przechowywania napisanych przez Ciebie wskaźników.

Więcej informacji o Pine Script można znaleźć tutaj.

Często używane wskaźniki można dodać do ulubionych, klikając ikonę gwiazdki. Ulubione wskaźniki są wyświetlane na karcie Ulubione.