Nowe zasilone adresy

Czym są “Nowe zasilone adresy”?

Nowo utworzone adresy, które otrzymują swój pierwszy depozyt w tej konkretnej kryptowalucie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dlaczego “Nowe zasilone adresy” są istotne?

Ponieważ wskaźnik „Nowe zasilone” pokazuje nie tylko nowe konta, ale także konta, które otrzymały pierwsze depozyty, wskaźnik ten można uznać za stopień popularności i adopcji kryptowaluty. Wzrost wskaźnika oznacza wzrost popularności wśród inwestorów.