Adresy 'Out of the money' %

Czym są adresy 'Out of money' %?

Out of the money to wskaźnik, który identyfikuje średnią cenę zakupu tokena i porównuje ją z aktualną ceną. Rachunki z aktualną ceną tokena < średnia cena zakupu nazywane „Out of the money”.

Dlaczego adresy 'Out of the money' % są ważne?

Wskaźnik „Out of the money” pokazuje proporcję rachunków ze stratą. Wyświetlając liczbę adresów, które zarabiają lub tracą pieniądze w określonym przedziale cenowym, użytkownicy mogą zorientować się, jaka jest presja kupna i sprzedaży w tym przedziale cenowym. Jeśli odsetek takich kont jest zbyt duży, może to wskazywać na kryzys.