Średnie saldo w USD

Co to jest „Średnie saldo w USD”?

Średnia wartość adresu (kapitał rynkowy podzielony przez liczbę adresów z saldem tokenów). Średnie saldo to średnia wartość, jaką posiadają konta w danej sieci blockchain. Rachunki uśrednione w danym okresie, zwykle w ujęciu dziennym lub miesięcznym. Średnie saldo dzienne lub miesięczne jest obliczane na podstawie wielu sald zamknięcia w wybranym okresie.

Dlaczego „Średnie saldo w USD” jest ważne?

Średnie saldo może wskazywać na poziom adopcji i wykorzystania tej kryptowaluty. Jeśli ten wskaźnik rośnie, może to oznaczać, że użytkownicy bardziej ufają tej kryptowalucie, wzrasta także  jej użyteczność. Może to wskazywać na możliwość dalszego wzrostu ceny kryptowaluty. Spadek wskaźnika średniego salda może wskazywać na brak zaufania do kryptowaluty, co często prowadzi do spadku ceny.