Wolumen transakcji w USD

Co to jest „Wolumen transakcji w USD”?

Łączny wolumen transakcji określonej kryptowaluty zarejestrowany w łańcuchu (w obsługiwanych sieciach) w USD.

Dlaczego „wolumen transakcji w USD” jest istotny?

Wolumen transakcji odzwierciedla ogólną aktywność rynku i jest traktowany jako podstawowy wskaźnik. Inwestorzy mogą wykorzystać wolumen transakcji do zidentyfikowania pojawiającego się lub rosnącego trendu lub jego odwrócenia.

Wolumen transakcji może również pomóc inwestorowi określić płynność monety. Wyższa wartość wolumenu transakcji zwykle wskazuje na wyższy poziom adopcji tej kryptowaluty wśród inwestorów.