Wolumen transakcji

Co to jest “wolumen transakcji”?

Łączny wolumen transakcji określonej kryptowaluty zarejestrowany w łańcuchu (w obsługiwanych sieciach) w jednostkach natywnych.

Dlaczego „wolumen transakcji” jest istotny?

Wolumen transakcji odzwierciedla ogólną aktywność rynku i jest traktowany jako podstawowy wskaźnik. Inwestorzy mogą wykorzystać wolumen transakcji do zidentyfikowania pojawiającego się lub rosnącego trendu lub odwrócenia trendu.

Wolumen transakcji może również pomóc inwestorowi określić płynność danej monety. Wyższa wartość wolumenu transakcji zwykle wskazuje na wyższy poziom adopcji tej kryptowaluty wśród inwestorów.