Liczba transakcji

Co to jest “Liczba transakcji”?

Liczba transakcji danej kryptowaluty w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dlaczego „Liczba transakcji” jest istotna?

Wskaźnik liczby transakcji może pokazywać ogólną aktywność i płynność kryptowaluty. Wzrost liczby transakcji jest zwykle pozytywnym sygnałem, ponieważ w tym przypadku zwiększa się płynność monety i często jej cena.  Zmniejszenie liczby transakcji ma odwrotny skutek.