Adresy aktywne dziennie

Czym są “Adresy aktywne dziennie”?

Wskaźnik pokazuje liczbę adresów z co najmniej jedną transakcją on-chain (w obsługiwanych sieciach) w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dlaczego “Adresy aktywne dziennie” są ważne?

Liczba aktywnych użytkowników w ciągu 24 godzin pokazuje poziom adopcji i wykorzystania tej kryptowaluty. Jeśli ten wskaźnik rośnie, może to oznaczać wzrost wartości dla użytkowników, a co za tym idzie możliwość dalszego wzrostu ceny kryptowaluty. Spadek wskaźnika aktywnych użytkowników może oznaczać spadek zainteresowania użytkowników tym projektem, a często spadek ceny.