Adresy z saldem

Czym są “Adresy z saldem”?

Suma unikalnych adresów zawierających dowolną liczbę jednostek natywnych na koniec danego interwału. Uwzględniane są tylko jednostki natywne.

Dlaczego „Adresy z saldem” są ważne?

Liczba kont z niezerowym saldem jest jednym z ważnych wskaźników oceny perspektyw inwestowania w projekt kryptograficzny. Ten wskaźnik pozwala dokładniej oszacować liczbę użytkowników projektu kryptograficznego i nie uwzględnia fałszywych kont z zerowym saldem.