Wolumen / Kapitalizacja rynkowa

Co to jest “Wolumen/Kapitalizacja rynkowy”?

Mnożnik wyceny i wskaźnik płynności: Wolumen 24h / Kapitalizacja rynkowa.

Co oznacza „wolumen/kapitał rynkowy”?

Wysoki stosunek wolumenu do kapitalizacji rynkowej oznacza wysoką płynność i zwykle bardziej stabilny rynek z niewielkimi wahaniami cen i niską zmiennością. W każdym razie bardzo wysoka wartość tego wskaźnika może wskazywać na tzw. wash trading.  Niski wskaźnik to najprawdopodobniej średnie wahania cen, duża zmienność i możliwość manipulacji na rynku przez wieloryby.