Całkowicie rozwodniona kapitalizacja rynkowa

Czym jest “Całkowicie rozwodniona kapitalizacja rynkowa”?

Całkowicie rozwodniona kapitalizacja rynkowa – kapitalizacja rynkowa kryptowaluty, gdyby cała przyszła podaż monet (maksymalna lub całkowita) znajdowała się w obiegu.

Dlaczego “Całkowicie rozwodniona kapitalizacja rynkowa” jest istotna?

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ pozwala inwestorom wziąć pod uwagę tempo emisji nowych monet i ocenić wpływ inflacji na wartość monety.

Jak obliczana jest “Całkowicie rozwodniona kapitalizacja rynkowa”?

Całkowicie rozwodniona kapitalizacja rynkowa  = Obecna cena * Maksymalna podaż.

Dlaczego Całkowicie rozwodniona kapitalizacja rynkowa nie istnieje dla niektórych monet (np. Doge)?

Jeśli white paper monety nie określa maksymalnej podaży, ta zmienna nie będzie dostępna i nie będzie można obliczyć Całkowicie rozwodnionej kapitalizacji rynkowej.