Jak rozpoznać papiery wartościowe zgodne z szariatem

Termin „szariat” tłumaczy się bezpośrednio z arabskiego jako „czysta, wydeptana ścieżka do wody”. Wyznawcy wiary muzułmańskiej przestrzegają tych praw, które regulują aspekty ich życia, w tym jedzenie, modlitwę i transakcje finansowe.

Papiery wartościowe opisane jako „zgodne z prawem szariatu” odnoszą się do inwestycji w spółki zgodne z zasadami szariatu. Spółki te zostały uznane za dopuszczalne do inwestowania zgodnie z tymi zasadami.

Aby zakwalifikować się jako zgodna z szariatem, firma musi dostosować swoją podstawową działalność biznesową i inwestycyjną, a także swoją sytuację finansową, do zasad szariatu.

Firmy działające w niektórych sektorach nie mogą jednak być uznane za zgodne z szariatem ze względu na charakter ich działalności biznesowej. Sektory te obejmują alkohol, tytoń, biznes związany z wieprzowiną, rozrywkę dla dorosłych, hazard, produkcję broni oraz konwencjonalną bankowość i ubezpieczenia.

Jeśli widzisz ikonę przedstawiającą gwiazdę i półksiężyc na stronie papieru wartościowego, oznacza to, że firma jest uznawana za zgodną z szariatem.