Alerty oparte na symbolach w czasie rzeczywistym i nie w czasie rzeczywistym

Jeśli widzisz czerwoną ikonę na wykresie, oznacza to, że dane są dostarczane przez BATS. Zobacz więcej informacji  tutaj.

W przypadku każdego innego symbolu z opóźnieniem, innego niż dostarczony przez BATS, zostanie wyświetlona litera „D”.

Symbol danych w czasie rzeczywistym wygląda następująco (nie jest wyświetlana czerwona ikona)..

Prefiks giełdy jest wyświetlany tylko w sekcji menedżera alertów.

In case you move a BATS based symbol on a real-time data chart, the prefix changes accordingly.

Należy pamiętać, że prefiks nie jest wyświetlany w oknie dialogowym alertu. Wskazana jest tylko nazwa symbolu.

Jeśli skonfigurujesz alert oparty na symbolu BATS, a następnie kupisz pakiet danych czasu rzeczywistego na rynku amerykańskim, alert będzie nadal oparty na symbolu BATS, dopóki nie uruchomisz ponownie tego samego alertu, ale na odpowiednim symbolu danych czasu rzeczywistego.

Jak widać, jeśli alert jest ustawiony na podstawie symbolu danych innych niż w czasie rzeczywistym, linia alertu nie będzie wyświetlana na równoważnym symbolu danych w czasie rzeczywistym.