Formacja Opadającego Klina

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Klin opadający to formacja odwrócenia, który jest nachylonym, zbieżnym kanałem, który ogranicza ruch ceny. Linie kanałów są skierowane w dół. Oczekuje się, że po przebiciu przez cenę górnej linii klina, przesunie się ona dalej w górę do mniej więcej wysokości podstawy klina.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) oraz linii tworzących klin (Klin). Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej znajdują się w osiach 5/5. Wybicie formacji jest ustalane przez wartość zamknięcia. Przecięcie linii klina z wartością zamkniętą w przedziale między punktami 1 i 4 jest niedozwolone. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Ostatnie dwa punkty takiej formacji mogą nie znajdować się w czopach, a ostatnia linia ceny będzie kropkowana.

Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po zakończeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

  • Oczekiwanie. Klin nie został przełamany lub został przełamany, a jednocześnie cena nie zeszła poniżej skrajnego punktu dolnej linii klina i nie osiągnęła jeszcze celu.
  • Osiągnięto. Cena przełamała górną linię klina i osiągnęła cel.
  • Niepowodzenie. Po przebiciu górnej linii klina cena nie osiągnęła celu i zeszła poniżej skrajnego punktu dolnej linii klina lub dolna linia została przebita.
  • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić statusu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwie przecinające się formacje, preferowana jest ta, której stan to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto, lub stan obu to Oczekiwanie, to na wykresie zostanie wyświetlony wzór, który jest większy. Wzorzec o stanie Nieokreślony jest usuwany, jeśli przecina się ze formacją o innym statusie.

Alerty:

  • Nowa formacja. Wywoływane, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję punktu 1 lub 3.
  • Wybicie formacji. Jest wyzwalany, gdy pojawi się słupek, który zamknął się poza klinem. Rejestrowane jest tylko wybicie w kierunku celu. Wybicie w przeciwnym kierunku nie wywoła alertu.

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • Dopuszczalne Odchylenie – Maksymalne dopuszczalne odchylenie punktów flagi od linii kanału równoległego. Obliczany jako procent wysokości kanału.
  • W trakcie – Szukaj pojawiających się formacji.