Formacja Wykresu Niedźwiedzi Proporczyk

Niedźwiedzi proporczyk to figura z analizy technicznej, która sugeruje kontynuację głównego trendu po obszarze konsolidacji. Główny nurt tworzy maszt flagowy, a obszarem konsolidacji jest trójkąt – proporczyk. Oczekuje się, że po przebiciu przez cenę dolnej linii proporczyka dalszy jej spadek będzie kontynuowany do mniej więcej wysokości masztu.

Wskaźnik wyszukuje formacje na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii wskazujących ruchy cen (Price Line) oraz linii tworzących trójkąt – proporzec (Proporczyk). Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej znajdują się w osiach 5/5. Wybicie formacji jest ustalane przez wartość zamknięcia. Przekraczanie linii proporczyka z wartością zamkniętą w przedziale między punktami 2 i 5 jest niedozwolone. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Ostatnie dwa punkty takiej formacji mogą nie znajdować się w osiach, a ostatnia linia ceny będzie kropkowana.

Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po zakończeniu formacji. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

  • Oczekiwanie. Cena nie przebiła ani dolnej, ani górnej linii proporczyka, albo przebiła dolną, ale jednocześnie nie osiągnęła oczekiwanego poziomu i nie przekroczyła punktu 5.
  • Osiągnięto. Cena przebiła dolną linię proporczyka i osiągnęła oczekiwany poziom.
  • Niepowodzenie. Cena przebiła dolną linię, nie osiągnęła poziomu docelowego i wzrosła powyżej punktu 5 lub cena przebiła górną linię proporczyka bez przebicia dolnej linii.
  • Nieokreślone. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić statusu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się wzorce, preferowany jest ten, którego stan to Oczekiwanie. Jeśli stany przecinających się formacji to Niepowodzenie lub Osiągnięto albo stan obu to Oczekiwanie , to na wykresie pojawi się formacja, dla której odległość od punktu 1 do punktu 5 jest większa. Formacja o statusie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się ze formacją o innym statusie.

Alerty:

  • Nowa formacja. Wywoływane, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeśli ma inną pozycję punktu 1, 2 lub 4.
  • Wybicie formacji. Jest wyzwalany, gdy pojawi się słupek, który zamknął się poza proporczykiem. Rejestrowane jest tylko wybicie w kierunku celu. Wybicie w przeciwnym kierunku nie wywoła alertu.

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • W trakcie – Szukaj pojawiających się formacji.