Podział alertów według typu

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zasobów, wszystkie alerty są podzielone na 2 typy: cenowe i techniczne.
(szczegółowe listy alertów związanych z każdą kategorią znajdują się na końcu artykułu)

Każdy typ ma osobny limit liczby aktywnych alertów, na przykład:

Aktywne alerty cenowe100
Aktywne alerty techniczne
100

możesz uruchomić nie więcej niż 100 alertów cenowych i nie więcej niż 100 technicznych (w tym przypadku możesz uruchomić łącznie 200 alertów).


Aktualną liczbę aktywnych alertów każdego typu można zobaczyć na licznikach znajdujących się w górnej części menedżera alertów:

- liczba alertów cenowych — obok ikony świecy
- liczba alertów technicznych — obok ikony wykresu

Aktualne limity dla każdego planu można zobaczyć na stronie GoPro w sekcji alertów:
https://pl.tradingview.com/gopro/#compare

Alerty Cenowe

Alert jest uważany za Cenowy, gdy spełnione są następujące dwa warunki:

 1. w alercie używany jest tylko symbol (dla dowolnego typu wykresu: Bars, Renko, PnF itp.) oraz  wartość ceny
 2. jeden z następujących warunków jest wybrany jako warunek wyzwalający:
  • Przecięcie (Crossing)
  • Przecięcie Górne (Crossing Up)
  • Przecięcie Dolne (Crossing Down)
  • Większy Niż (Greater Than)
  • Mniejszy Niż (Less Than)

Na przykład alert na wykresie Renko byłby uważany za Cenowy:

oraz alert o symbolu spreadu:

Alerty Techniczne

Alert jest uważany za Techniczny, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 1. alert używa symbolu nakładki, wskaźnika, rysunku lub strategii
 2. wybrano jeden z następujących warunków wyzwalania:
  • Wejście do kanału (Entering Channel)
  • Wyjście z kanału (Exiting Channel)
  • Wewnątrz kanału (Inside Channel)
  • Poza kanałem (Outside Channel)
  • Przejście w górę (Moving Up)
  • Przejście w dół (Moving Down)
  • Przejście w górę % (Moving Up %)
  • Przejście w dół % (Moving Down %)


np. taki alert zostanie uznany za techniczny, ponieważ opiera się na skrypcie:

a także taki alert, ponieważ jest tworzony na warunku Moving: