Jak włączyć wyświetlanie pomysłów na wykresie?

Możesz włączyć wyświetlanie pomysłów i skonfigurować rodzaje pomysłów wyświetlanych w ustawieniach wykresu w karcie Zdarzenia.

Możesz wybrać czuje pomysły będą wyświetlane na wykresie: tylko twoje własne, pomysły ludzi, których obserwujesz lub wszystkie publiczne pomysły na temat wybranego instrumentu.

Ustawienia wyświetlania pomysłów są również dostępne w menu kontekstowym, klikając prawym przyciskiem myszy na etykiecie pomysłu na wykresie.