Jak dodać tekst do narzędzi zasięgu?

Możliwość dodania tekstu jest dostępna we wszystkich narzędziach zakresu: Zakres dat, Zakres cen oraz Zakres cen i czasu.

Aby dodać tekst, wykonaj następujące czynności:

  • Dodaj obiekt pomiarowy do wykresu;
  • Otwórz ustawienia tego obiektu;
  • Przejdź do zakładki „Tekst”;
  • Wpisz tekst i kliknij OK.

Tekst wprowadzony w ustawieniach zostanie wyświetlony na obiekcie na wykresie.