Why do I receive the “Failed to login: Authorization failed” error?

Integracja BlackBull Markets przeszła konserwację zmiany platformy.

Możesz teraz użyć danych logowania do konta BlackBull Trade, aby pomyślnie zalogować się do integracji BlackBull Markets.