Jak przekonwertować dane wykresu na inną walutę?

Aby przeliczyć dane wykresu na inną walutę, kliknij przycisk waluty u góry skali cen i wybierz interesującą Cię walutę z rozwijanej listy. Domyślnie przycisk pojawia się po najechaniu kursorem na skalę.

Podczas przeliczania waluty wykres jest przeliczany ponownie z uwzględnieniem wybranej waluty, w tym wartości OHLC i ostatniej wartości ceny w tytule zakładki przeglądarki. Wskaźniki będą również uwzględniać fakt, że waluta została przeliczona. Należy pamiętać, że nie wszystkie symbole obsługują przeliczanie walut.

Tryb wyświetlania przycisku zmiany waluty można ustawić w ustawieniach wykresu w zakładce Skale.

Możesz dodać waluty do swojej listy ulubionych – po prostu najedź kursorem na wybraną walutę i kliknij przycisk Dodaj do ulubionych (gwiazdka).

Wykres z przeliczoną walutą ma pewne ograniczenia:

  • Gdy zmienisz symbol, wykres będzie wyświetlany w oryginalnej walucie symbolu.
  • Nie możesz utworzyć alertu ani złożyć zlecenia na przekonwertowanym wykresie. Alerty i zlecenia utworzone w oryginalnej walucie będą nadal działać tak samo jak wcześniej.
  • Obiekty rysunkowe utworzone na przekonwertowanym wykresie są dostępne tylko na tym przekonwertowanym wykresie – są one przechowywane i wyświetlane w odniesieniu do symbolu i waluty.
  • Funkcja Bar Replay nie jest dostępna w trybie konwersji waluty.