Jaka strefa czasowa jest wyświetlana w alertach?

W wyskakującym powiadomieniu alertu godzina jest wyświetlana w strefie czasowej systemu operacyjnego.

W menedżerze alertów możesz zobaczyć czas utworzenia alertu, a także czas ostatniego wyzwolenia. Oba są wyświetlane w strefie czasowej systemu operacyjnego.

W dzienniku alertów czas jest również wyświetlany w strefie czasowej systemu operacyjnego.

Strefę czasową wykresu można zmienić i zsynchronizować z czasem systemu operacyjnego. Ustawienie to w żaden sposób nie wpływa na alerty.

W sekcji dziennika alertów możesz wyeksportować dane dziennika alertów do pliku CSV.

Czas w pliku CSV jest wyświetlany w strefie czasowej UTC i nie można go zmienić w ustawieniach wykresu. Możesz jednak przekonwertować strefę czasową bezpośrednio w pliku.