Jak handlować na danych historycznych?

W trybie Bar Replay dostępny jest handel na danych historycznych. Jest to tryb handlowy odrębny od handlu Paper Trading. Dane o transakcjach, ogólny wynik dostępne są tylko w samej sesji, nie są nigdzie zapisywane.

 

Handel na danych historycznych jest dostępny natychmiast po wybraniu punktu startowego. Kliknij przycisk Odtwórz, aby rozpocząć powtórkę.

Rozpoczęła się powtórka, a przyciski Kup/Sprzedaj do handlu zostały aktywowane.

 

Możesz otwierać tylko zlecenia rynkowe z egzekucją po cenie, którą widzisz za pomocą przycisków Buy/Sell. Wybór liczby pozycji do otwarcia nie jest dostępny, domyślnie jest to 1 sztuka dla wszystkich typów symboli oprócz Forex - dla symboli FX domyślna liczba to 1000.

Podczas kupowania pozycji na wykresie egzekucje są również wyświetlane w postaci strzałek z danymi o ilości i cenie pozycji.

Przycisk Spłaszcz (Flatten) jest aktywny, gdy na wykresie jest otwarta pozycja, i nieaktywny, gdy na wykresie nie ma żadnej pozycji.

 

Możesz także wchodzić w interakcje ze zleceniem rynkowym na wykresie. Pozycję można zamknąć za pomocą krzyżyka lub menu kontekstowego. Pozycję odwrotną można wykonać za pomocą przycisku lub menu kontekstowego.


W pozycji wykres pokazuje niezrealizowany zysk/stratę, a panel symulatora rynku pokazuje zrealizowany zysk/stratę. Waluta zysku/straty odpowiada walucie symbolu.


Po zakończeniu powtórki, jeśli dokonano przynajmniej jednej transakcji, pojawia się okienko z wynikami handlu w tej sesji.