Jak ustalana jest data zamiany kontraktów w kontraktach terminowych ciągłych

Głównym warunkiem zmiany kontraktów na wykresach kontraktów terminowych ciągłych jest przekroczenie dziennego wolumenu następnego kontraktu nad dziennym wolumenem bieżącego kontraktu futures. Taki spadek i wzrost dziennych wolumenów świadczy o tym, że obecny kontrakt traci na aktualności w porównaniu z kolejnym.

Reguła ustalania daty zamiany jest ustalana na podstawie danych statystycznych dla symbolu z uwzględnieniem tego warunku. Na przykład warunek przekroczenia wolumenów kontraktów terminowych może zacząć się spełniać (średnio) 6 dni roboczych przed wygaśnięciem kontraktu, co oznacza, że zostanie dla niego ustalona reguła – zamiana kontraktów na 6 dni roboczych przed wygaśnięciem. Podobnie reguła przełączania jest ustalana indywidualnie dla każdego kontraktu ciągłego futures i zasada ta obowiązuje w całej jego historii. Ponieważ reguła opiera się na wartościach średnich, mogą zaistnieć sytuacje, gdy kontrakt ciągły futures już się przestawił, a wolumen na poprzednim kontrakcie jest wyższy niż na nowym i odwrotnie, gdy do przełączenia pozostało jeszcze kilka dni , a dzienne wolumeny na kolejnym kontrakcie przewyższają wolumeny na obecnym.

Rozważ sytuację na przykładzie symbolu COMEX:GC1!

Na wykresie GCQ2022 zgodnie z giełdą wskazana jest data wygaśnięcia kontraktu sierpniowego – 29 sierpnia `22.

Termin przejścia na kontrakt grudniowy GCZ2022 wypada jednak dużo wcześniej – 28 lipca 2022, kiedy to wolumen kontraktu sierpniowego staje się mniejszy od wolumenu kontraktu grudniowego, czyli kontraktu, na który powinien przejść kontrakt futures ciągły.

Jaka jest zaleta tej metody

Ta metoda pozwala na zbudowanie ciągłego wykresu kontraktów futures bez luk w wolumenie, tak jak miałoby to miejsce w przypadku przełączania według dat wygaśnięcia. Dodatkowo metoda ta pozwala na odzwierciedlenie najbardziej aktualnego obrazu cenowego instrumentu.