Czy autotrading jest obsługiwany?

Alerty mogą być używane jako obejście automatycznego handlu na platformie brokera, która obsługuje tę funkcję. Ponieważ jednak autotrading nie jest dostępny na TradingView, obawiam się, że nie jest możliwe powiązanie systemu lub Testera strategii z kontem u brokera.

Rozważamy wdrożenie tego rozwiązania w przyszłości, ale nie możemy podać przybliżonego czasu realizacji tego zadania.

Jeśli masz bota, który może zamykać i umieszczać pozycje zgodnie z otrzymanymi alertami, możesz utworzyć alert i zaznaczyć opcję Webhook URL i wpisać adres internetowy swojego bota.

Aby dowiedzieć się więcej o adresie URL webhooka, postępuj zgodnie z instrukcją.

Listę zewnętrznych usług automatyzacji zamówień można znaleźć tutaj.

Należy pamiętać, że TradingView nie jest powiązany z usługami wymienionymi na tej liście.

Podkreślamy, że ponieważ jest to obejście, a nie w pełni funkcjonalny handel automatyczny, nie gwarantujemy realizacji operacji handlowych.