Mój numer telefonu jest używany na innym koncie

Numer telefonu nie może zostać przeniesiony ze względów technicznych i bezpieczeństwa.

Jednakże , jeśli masz dostęp do tego konta, możesz się na nie zalogować i zamienić numer na inny, aby zwolnić potrzebny numer i zweryfikować go na bieżącym koncie. 

Możesz też usunąć konto i po zakończeniu procesu dezaktywacji numer będzie wolny.