Alert był wyzwalany i zatrzymywany zbyt często

Obecnie obowiązuje limit 15 wyzwolonych alertów na 3 minuty. Jeśli alert jest wyzwalany zbyt często, zostaje automatycznie wyłączony.

Musisz albo zmienić warunek alertu, albo ustawić jego wyzwalanie raz na minutę.

Chodzi o to, że jeśli jest zbyt wiele wyzwalaczy alertów, serwery są przeciążone, tak więc technicznie nie jest obecnie możliwe usunięcie limitu.