Czy mogę handlować kontraktami continuous futures contract (np. ES1!, ES2!)

Nie można handlować kontraktami futures, które kończą się na 1! lub 2!. Są to tzw. continuous futures contracts, czyli kilka sklejonych ze sobą kontraktów i są one najczęściej wykorzystywane do analizy technicznej. Prosimy przełączyć się na kontrakt z datą wygaśnięcia.